Boerenlandvogels

De biologische melk van Weerribben Zuivel is nu extra goed voor boerenlandvogels!
 
De biologische melk van Weerribben Zuivel voldoet vanaf 2017 aan strenge criteria voor boerenlandvogels die opgesteld zijn door Vogelbescherming Nederland.
Onze zuivel mag daarom vanaf die datum dan ook het logo van Vogelbescherming Nederland dragen. Wat hebben boerenlandvogels te maken hebben met zuivel? Veel! Door schaalvergroting in de landbouw zijn veel vogels verdwenen, die op de boerenerven en in weilanden broeden en hun voedsel zoeken. Daardoor wordt er in de Nederlandse weides steeds minder gefloten. “Zorg voor Rijke weides en red de boerenlandvogel”, zegt Vogelbescherming Nederland daarom. Weerribben Zuivel is het daarmee eens. Samen met Vogelbescherming Nederland zorgen wij voor bloemrijke weides vol vlinders en bijen, waarin niet alleen onze koeien heerlijk kunnen grazen maar ook de kenmerkende Nederlandse boerenlandvogels en hun kuikens goed gedijen.
BewarenBewaren
vogel

Gouden Grutto voor weidevogelboer Klaas de Lange

Melkveehouder Klaas de Lange uit het Overijsselse dorp Nederland heeft vandaag uit handen van Vogelbescherming Nederland de Gouden Grutto ontvangen. De Lange kreeg de prijs vanwege zijn niet aflatende inspanningen om met zijn bedrijf ‘Weerribben Zuivel’ de biodiversiteit op een groot deel van zijn bedrijf op één te zetten. “Klaas is een echte koploper die al sinds de jaren tachtig de verbinding zoekt met het natuurgebied Wieden-Weerribben, waar zijn bedrijf middenin ligt”, zegt Andrea Kuiper, teamhoofd Landelijk Gebied bij Vogelbescherming Nederland.

gg

 

Plas-dras

 De Lange was al totaal verrast door zijn nominatie en al helemaal door de prijs. “Maar het is natuurlijk wel een prachtige erkenning voor het werk dat we hier samen met Staatsbosbeheer doen.” De sleutel voor zijn succes zit volgens De Lange in de ‘mindset’. “Ik ben maar een postzegeltje in het geheel, maar tegelijk ook wel een deeltje van een bredere maatschappelijke beweging. Steeds meer mensen krijgen oog voor de biodiversiteit die bij het boerenland hoort.” De geldprijs die De Lange vandaag kreeg, € 5.000,-, wil hij investeren in een pomp om nog een extra stuk land nat te zetten. “Die stukken plas-dras hebben een geweldige aanzuigende werking op weidevogels.”


‘All-inclusive’

 “Klaas de Lange heeft op zijn bedrijf een ‘All-inclusive aanpak’ voor de biodiversiteit”, vindt Louise Vet, voorzitter van de Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel en jurylid voor de Gouden Grutto 2022. “Met gebruik van onder andere vaste mest in plaats van drijfmest, mozaïekbeheer op kruidenrijk grasland en een hoog grondwaterpeil, doet Klaas veel voor de natuur, niet alleen voor de grutto. Bijvoorbeeld ook de grote vuurvlinder komt op zijn bedrijf in het natuurgebied Wieden-Weerribben weer voor”, weet Vet.

De Lange financiert een deel van de maatregelen op zijn bedrijf met de verkoop van zijn eigen zuivelmerken Weerribben Zuivel en Zuiver Zuivel. Die beide zuivelmerken zijn ook terug te vinden in de zogeheten Zuivelwijzer, die Vogelbescherming heeft opgezet voor consumenten die op zoek zijn naar vogelvriendelijke zuivelmerken.


Voorbeeldfunctie

Behalve De Lange, stonden ook het melkveebedrijf ‘Eben-Haëzer’, van Jasper Meerkerk uit Nieuw-Lekkerland, en het melkveebedrijf van Bote en Astrid de Boer uit Tjerkwerd op de shortlist voor de Gouden Grutto. “Ook Bote en Astrid hebben laten zien dat het mogelijk is om de dalende trend van weidevogels als de grutto binnen een gezonde bedrijfsvoering om te buigen”, zegt jurylid Andrea Kuiper van Vogelbescherming Nederland. “Toen zij hun bedrijf in 2000 kochten, hebben zij besloten om extensief te gaan werken. Dat vertaalt zich nu in enorm goede resultaten voor de weidevogels op hun land.”

“Wat dat betreft heeft ook het bedrijf van Jasper Meerkerk een geweldige voorbeeldfunctie voor andere boeren”, vult jurylid Alex Datema, voorzitter van de koepel van Agrarische Collectieven BoerenNatuur aan. “Het gaat erom dat collega’s zich kunnen herkennen in de resultaten van deze koplopers. Dat ze zien dat je én een normale boterham kunt verdienen met een agrarisch bedrijf, én goed kunt zorgen voor de weidevogels en de andere natuur op je land.”


Gouden Grutto en Veldleeuwerik

De Gouden Grutto is een initiatief van Vogelbescherming Nederland. Het publiek kan initiatieven nomineren, waarna een vakjury uit een shortlist van drie genomineerden de winnaar kiest. De bijbehorende wisseltrofee (een bronzen gruttobeeld) plus een geldprijs van € 5.000,- wordt sinds 2005 jaarlijks uitgereikt aan opvallende agrarische initiatieven die biodiversiteit op het boerenland stimuleren. Vanaf dit najaar zal ook een Gouden Veldleeuwerik worden uitgereikt, voor het beste initiatief om akkervogels een steun in de rug te geven.


Jury

De jury van de Gouden Grutto bestond dit jaar, naast Louise Vet namens het Deltaplan Biodiversiteit, Alex Datema van BoerenNatuur en Andrea Kuiper van Vogelbescherming Nederland, uit Nel Sangers, directeur van Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels en Douwe Hoogland, gedeputeerde voor Natuur in de provincie Fryslân.

vogels

Onze regio telt tal van boerenlandvogels. Wil je meer over deze vogels weten klik dan op de button en vlieg naar de vogelpagina ...

Boerenlandvogels
BewarenBewarenBewarenBewarenBewarenBewarenBewarenBewaren

Adres

Weerribben Zuivel BV
Veldhuisweg 9
8362 VB Nederland (Overijssel)
Tel. 0527 29 25 29
contact@weerribbenzuivel.nl

Samen Sterk

logo-Natuurmonumenten staatsbosbeheer-logo
vogelbescherming nederland
Laad je op in Overijssel